1 OZ POLLY SCALE DETROIT TOLEDO IRONTON CHERRY RED