Baltimore & Ohio FREIGHT CAR BROWN 1 oz. bottle (Airbrush-ready)