Baltimore & Ohio FREIGHT CAR BROWN 2 oz. bottle (Airbrush-ready)