Illinois Terminal FREIGHT CAR BROWN 1944-1950s 2 oz. bottle (Airbrush-ready)