Imperial Japanese Army Airforce Ki Midori Iro (YELLOW-GREEN) 1 oz.