Metallic BRIGHT ORANGE 2 oz. bottle (Airbrush-ready) TCP-706-2