Metallic INFERNO ORANGE 1 oz. bottle (Airbrush-ready) TCP-727-1