Missouri-Kansas-Texas FREIGHT CAR BROWN 1944-1960s 1 oz.