N Kato Unitrack 20-000 248MM Straight Track - 4 pcs